Po smrti blízké osoby, prosíme, obraťte se na místního faráře, abyste s ním stanovili datum, hodinu a formu pohřebního obřadu

.Pohřební obřad se koná v kostele sv. Martina nebo v kostele sv. Izidora.

Po církevních obřadech v kostele může být tělo zemřelých uloženo na hřbitově nebo určeno ke kremaci.

Lze také dohodnout obřad uložení urny do hrobu na hřbitově.

Církevní obřady jsou určeny pro ty, kteří byli pokřtěni v katolické církvi, a formální aktem z ní nikdy nevystoupili.

Mše svatá zádušní po domluvě s farářem může být vyloučena i v pozdějším termínu.