Nemocným a neschválením poskytuje církev útěchu a posilování ve svátostech sbližování, eucharistii a pomazání nemocných. Tyto svátosti nemocným farníkům, kteří nemohli dostat do kostela, nabízejí kněže u nich v bytech. Tuto službu nemocnému v Lulči, Nemojanech a Tučapech nabízí farář po telefonické dohodě - tel: 776 710710.

V případě, že se nemocný nachází v nemocnici, kontaktujte prosím nemocničního kaplana. Seznam nemocničních kaplanů v jednotlivých nemocnicích naleznete ZDE 

... v případě, že byste se chtěli zeptat na:

Základní pravidla uzavření církevního sňatku v kostele. 

Svátost manželství se v našem kostele uděluje těm snoubencům, z nichž alespoň jedna osoba trvale žije na území naší farnosti.

V případě, že ani jeden ze snoubenců nebydlí v naší farnosti a přesto hodlají uzavřít manželství v našem kostele, musí se nejprve přihlásit u faráře jednoho ze snoubenců s žádostí o povolení (licence) na sňatek mimo svou farnost.

Alespoň jeden ze snoubenců by měl být věřící a pokřtěn v katolické církvi. Kandidáti k uzavření církevního sňatku musí své úmysly osobně hlásit místnímu faráři nejméně 3 měsíce předem.

Svatební obřad se může konat při mši svaté nebo beze mše spojený s bohoslužbou slova.

   Po smrti blízké osoby, prosíme, obraťte se na místního faráře, abyste s ním stanovili datum, hodinu a formu pohřebního obřadu

.Pohřební obřad se koná v kostele sv. Martina nebo v kostele sv. Izidora.

Po církevních obřadech v kostele může být tělo zemřelých uloženo na hřbitově nebo určeno ke kremaci.

Mše svatou slouženou na určený úmysl dárce můžete dohodnout vždy po mši svaté v sakristii. Přímluvnou modlitbu můžete vždy přidat před zahájením mše svaté v sakristii. Aktuální pořádek zadaných úmyslů mší svatých naleznete na našich stránkách.