Téměř po 110 letech se dostala do rukou farníků Lulečské farnosti, zpráva od jejich předků. Při opravě kostela svatého Martina našli pracovníci ve věži měděný tubus s dokumenty z roku 1907. Umístili je tam pro své potomky tehdejších zastupitelé Lulče při opravě kostela.

Podobné ukládání pamětních schránek bylo před sto lety poměrně časté. Přibližuje nám konkrétní lidi, kteří nechali opravit kostel v roce 1907 a rozhodli se svým vzkazem oslovit budoucí generaci. 

V tubusu byly uloženy dobová platidla Habsburských monarchií, záznamy o historii kostela a opravy kostelní věže. A popis tehdejšího života. Fotografie z opravy kostela a Konkurenčního výboru.

Práce na opravě kostele sv. Martina úspěšně pokračuje i v tomto roce. Výměna střešních obkladů a obnova klempířských prvků byla dokončena ze dvou třetin.

Po dokončení opravy budou  nalezené dokumenty uloženy znovu do tubusu, současně s předměty dokumentujícími dnešní dobu .

FOTOGALERIE