k Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

  Milé sestry, milí bratři,

     v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jednu z mnoha podobností o Božím království. Pán v něm vystupuje jako hospodář, který se staral o svou vinici. A od rána do večera si najme pracovníky, aby jeho vinice byla ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diecéze, farnost, rodina ...

V naší diecézi, která tento rok slaví 240. výročí svého založení, vás všechny ve jménu Pána zvu k všestranné   pomoci na jejím obhospodaření.

Co můžeme udělat, aby vinice diecéze vzkvétala a přinášela užitek?

Tím největším je bezesporu věrný život s Ježíšem Kristem, naším Pánem a vše, co z něj vyplývá. Ovšem starost o vinici má i svou hmotnou stránku. Církev u nás není nepředstavitelně bohatá, jak je stále představována ve sdělovacích prostředcích. Naše diecéze už vůbec ne. Finanční náhrada od státu nebude dostatečná pro dlouhodobé hmotné zabezpečení diecéze. Proto jsem založil Fond na podporu kněží a pastorace biskupských diecézí a nyní vás chci vybídnout k jeho podpoře. Mým cílem a prosbou je stát se stálým partnerem velké rodiny malých dárců. Takových, kteří slyší Panova slova: " Pojďte i vy pracovat na mou vinici.  Pojďte Pomáhat v duchovní i hmotné Oblasti. Jak?Bližší informace o organizaci fondu, případně o přihláškách budou k dispozici po ukončení bohoslužby nebo na adrese  fond.biskupstvi.cz.

Váš dar do dnešní sbírky byl první příležitostí do tohoto fondu přispět.

Děkuji každému, kdo přijme pozvání i nadále pomáhat. Slíbenou denárem odměny za naši spoluúčast je sám Pán a naše společenství s ním.

Ze srdce vám všem žehnám.

 

Váš biskup Vojtěch