Téměř po 110 letech se dostala do rukou farníků Lulečské farnosti, zpráva od jejich předků. Při opravě kostela svatého Martina našli pracovníci ve věži měděný tubus s dokumenty z roku 1907. Umístili je tam pro své potomky tehdejších zastupitelé Lulče při opravě kostela.

k Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

  Milé sestry, milí bratři,

     v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jednu z mnoha podobností o Božím království. Pán v něm vystupuje jako hospodář, který se staral o svou vinici. A od rána do večera si najme pracovníky, aby jeho vinice byla ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diecéze, farnost, rodina ...

V naší diecézi, která tento rok slaví 240. výročí svého založení, vás všechny ve jménu Pána zvu k všestranné   pomoci na jejím obhospodaření.

Co můžeme udělat, aby vinice diecéze vzkvétala a přinášela užitek?

Kostel sv. Izidora:

čtvrtek 11.1.2018 v 18.00 hod.

Neděle 14.1.2018

- mše svatá v 10.00 hodin.

Pondělí

1.-2.třída ---------- 13.55 - 14.40 ZŠ Nemojany

4.-5. třída ---------- 15.40 - 15.55 Fara Luleč

Od 6. třídy -------- 17.00 - 17.45 Fara Luleč

ROZPIS NEDĚLNÍCH ČTENÍ 2017