Nedělní kázání může někdo být dlouhý, příliš dlouhý ... Znám to z vlastní zkušenosti :-)

Na těchto stránkách Vám nabízíme radikálně zkrácenou verzi toho, co kážu v naší kostele. Možná i tato formulace někdo povzbudí k osobnímu zamyšlení.

 

P. Mikuláš - farář

 

22.10.2017 - 29. neděle v mezidobí / 20. neděle po vyslání Ducha svatého /

     Dávejte co je císařovými císaři. Velmi bychom se mýlili, pokud bychom v této prohlášení viděli pouze radu, zda mají být platit daně nebo nikoli. Pro Spasitele nejdůležitější je, aby lidé nezapomínali, že jejich skutečný život není v rukou císaře tohoto světa, ale v rukou Boha. Jak to bylo v době Ježíšova, tak je to i dnes.


     V myste přemýšlejte, co jsem dlužen Bohu, se lidé zabývají tím, co tento svět je dlužen mně.
Ježíšův vzkaz je pořád stejný: Nezapomínejte dávat Bohu, co patří Bohu! Bohu patří čest, chvála a pokorná úcta!

+++

15.10.2017 - 28. neděle v mezidobí /19.napůl po vyslání Ducha svatého /

 Nezúčastnili se hostiny, protože místo hostiteli dali přednost sobě. A Bůh vždy dává přednost člověku. Spíš než na sebe myslí na člověka.

I kdybychom procházeli temnotou rakve našich slabostí a svržení neztrácejme z obzoru Boha! Ať žijeme jak žijeme k nejdůležitějším je nesnáším pořadem vstupujícím do Božího srdce přeplněného milosrdenstvím.

+++
7.10.2017 - 27. neděle v mezidobí / 18. neděle po seslání Ducha svatého

Jedinou starostí Boha je jeho starost o člověka. Největší touhou Boha je, aby člověk byl opravdu šťastný.

Pokud se nemusíte úplně ztratit v množství a závažnosti vlastních starostí (často malicherných a často i špatných), stačí si uvědomit, že ta hlavní bude naší starost o neustálé spojení s Bohem. 

+++

1.10.2017 - 26. neděle v mezidobí / 17. neděle po seslání Ducha svatého

Největší nebezpečí, kterým duch zla ohrožuje život člověka je, když mu napívá, že nemá čeho litovat. Že se nezdá z čeho zpovídat.

Klíče do brány Ráje jsou totiž tyto tři:

- Nejdřív si člověk musí přiznat nesčetné hříky, které ve svém životě páchá. 

- Pak musí upřímně až do celého srdce litovat.

- Do třetice a nakonec je nezbytné, aby Bůh od nás uslyšel každodenní pokorné vyznání: Pane smiluj se nade mnou! Ježíš důvěřují ti!

 

+++

24.9.2017 - 25. neděle v mezidobí /16.neděle po vyslání Ducha svatého / 

Bůh nám naděluje své milosti / nikoli za odměnu jako pomoc při záchraně a abychom měli silu zvednout z našich pádů. Boží milost jsou tím nejkrásnějším vyjádřením Boží lásky k nám.

Každému Bohu dává tolik milostí, kolik člověk potřebuje.

Jsem schopný si tyto milosti poznat, přijmout je a žít je?

 

+++

19.9.2017 - 24. neděle v mezidobí /15. neděle po vyslání Ducha svatého /

Pane Bůh se nebude ptát kolikrát ti někdo ublížil, On se tě zeptá  kolikrát jsi odpustil ty?

Když se v "Otče náš" modlíš: ... odpusť mi mé viny jako i já  odpouštím mým viníkům ... myslíš to opravdu vážně?