7. Ledna-za zemřelé členy rodu Dufků.

14.Ledna-za Andělu a Jana Srnovy a duše v očistci.

21.Ledna- rodinu Velíkovu, Bedřichovu a za Oskara Doležala.

28.Ledna -za rodinu Adamcovu.