PROSINEC 2017

3. PROSINCE      1. NEDĚLE ADVENTNÍ                            Luleč sv. Isidor: Za za zemřelou maminku a duše v očistci.

10. PROSINCE    2.NEDĚLE ADVENTNÍ                             Luleč sv. Isidor: Za rodinu Zbořilovu a Králíkovu.

17. PROSINCE    3. NEDĚLE ADVENTNÍ           

24. PROSINCE    4. NEDĚLE ADVENTNÍ    ŠTĚDRÝ VEČER  Luleč sv. Isidor: Za rodinu Droběnovu, Filípkovu, Svobodovu.

25. PROSINCE    BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ                             Luleč sv. Isidor za farníky.

26. PROSINCE    SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA                           Luleč sv. Isidor: Za rodinu Gottwaldovou, Březinova a duše v očistci.

31. PROSINCE SILVESTR