Farní zájezd 2018

Neděle, 6.5. - Úterý, 8.5.

 DOPRAVA

Veselý autobus s oblíbeným řidičem Pepou.

 TERMÍN ZÁJEZDU

Naložení zavazadel do autobusu

Nemocným a nemohoucím poskytuje církev útěchu a posilování ve svátostech sbližování, eucharistii a pomazání nemocných. Tyto svátosti nemocným farníkům, kteří se nemohli dostat do kostela, nabízejí kněží u nich v bytech. Tuto službu nemocným v Lulči, Nemojanech a Tučapech nabízí

Správce excurrendo: P. ThLic. Mikuláš Wawrowski z Drnovic,  po telefonické dohodě - tel: 776 710 710.

V případě, že se nemocný nachází v nemocnici, kontaktujte prosím nemocničního kaplana. Seznam nemocničních kaplanů v jednotlivých nemocnicích naleznete ZDE 

Pondělí

1.-2.třída ---------- 13.55 - 14.40 ZŠ Nemojany

4.-5. třída ---------- 15.40 - 15.55 Fara Luleč

Od 6. třídy -------- 17.00 - 17.45 Fara Luleč

VÝUKA ZAČÍNÁ V PONDĚLÍ 11. ZÁŘÍ 2017

 

Od října se počítá s "Křesťanskou školičkou"

Pro děti s doprovodem, každý pondělí 16.00 - 16.50.

Po smrti blízké osoby, prosíme, obraťte se na místního faráře, abyste s ním stanovili datum, hodinu a formu pohřebního obřadu. 

Pohřební obřad se koná podle dohody v kostele.

Po církevních obřadech v kostele můžou být těla zemřelých uložena na hřbitově anebo určená ke zpopelnění.

Lze také dohodnout obřad uložení urny do hrobu na hřbitově.

Církevní obřady jsou určeny pro ty, kteří byli pokřtěni v katolické církvi, a formálním aktem z ní nikdy nevystoupili 

Mše svatá zádušní po domluvě s farářem může být sloužena i v pozdějším termínu.

Modlitby matek

Modlitební matematika je katolické modlitební hnuti. Je to jeden z mnoha způsobů jak se maminky mohou postarat o své děti. Být matkou v křesťanském duchu znamená neustále se za své dítě modlit, a to nejen když dítě je malé po celém jeho životě. Modlitba za své dítě je nejlepším způsobem realizace mateřství.

Hnuti s názvem "Modlitby matek" nabízí maminkám velmi konkrétní způsob společné praxe v kruhu pár osob.

 MODLITBA  růženec

Naši farnici se modli "růženec" vždy v neděli před mší svatou.