Modlitby matek

Modlitební matematika je katolické modlitební hnuti. Je to jeden z mnoha způsobů jak se maminky mohou postarat o své děti. Být matkou v křesťanském duchu znamená neustále se za své dítě modlit, a to nejen když dítě je malé po celém jeho životě. Modlitba za své dítě je nejlepším způsobem realizace mateřství.

Hnuti s názvem "Modlitby matek" nabízí maminkám velmi konkrétní způsob společné praxe v kruhu pár osob.

 MODLITBA  růženec

Naši farnici se modli "růženec" vždy v neděli před mší svatou.