Základní pravidla uzavření církevního sňatku v kostele.

 

  • Svátost manželství se v našem kostele uděluje těm snoubencům, z nichž alespoň jedna osoba trvale žije na území naší farnosti.
  • V případě, že ani jeden ze snoubenců nebydlí v naší farnosti a přesto hodlají uzavřít manželství v naší kostele, musí se nejprve přihlásit  u faráře  jednoho ze snoubenců žádostí o povolení (licence) k sňatku mimo jejích farnost.
  • Alespoň jeden ze snoubenců by měl být věřící a pokřtěn v katolické církvi.
  • Kandidáti k uzavření církevního sňatku musí své úmysly osobně oznámit zdejšímu farářovi nejméně 3 měsíce předem.
  • Svatební obřad se může konat při mši svatém nebo bez mše spojen s bohoslužbou slov.