Po smrti blízké osoby, prosíme, obraťte se na místního faráře, abyste s ním stanovili datum, hodinu a formu pohřebního obřadu. 

Pohřební obřad se koná podle dohody v kostele.

Po církevních obřadech v kostele můžou být těla zemřelých uložena na hřbitově anebo určená ke zpopelnění.

Lze také dohodnout obřad uložení urny do hrobu na hřbitově.

Církevní obřady jsou určeny pro ty, kteří byli pokřtěni v katolické církvi, a formálním aktem z ní nikdy nevystoupili 

Mše svatá zádušní po domluvě s farářem může být sloužena i v pozdějším termínu.