Největší dar věnovaný vykoupenému lidstvu

Svět nemá pokladu drahocennějšího nad mos svatou. Oběť mešní je nejúdivějším darem nebes, je vrcholem a korunou všeho, co Boží láska a Boží všemohoucnost po dokončení díla vykupitelského člověčenství zůstala ...

Mše svatá je střediskem a srdcem všech bohoslužeb. Veškeré útvary křesťanských bohopoků se shromažďují ve svátcích jako ve svém zdroji a ohnisku. Kde mše svatá vykrvává z kultu křesťanského, vyrván ústřední kon ...

Mše svatá je nejsvětějším pochodkem, vížícím se nebe se zemí ... Pořízkou živého, který udržuje neustálý převod nebeských, nadpřirozených sil milosti v lidstvu vykoupené.

 Aspekty obětí mše svaté

Týden od Květné neděle až do neděle velikonoční je Velký nebo také svatým týdnem.

Jeho oslava vyžaduje odpovídající Slavnostní vstup, v němž se Symbolický naznačuje, ZE "následujeme Pana na cestě jeho Utrpení účastníme se jeho kříže, abychom získali TaKé Podil na jeho Vzkříšení dané neuvádí se jeho Život" ... (153)  

Poslední dny Doby postní nesou jméno Svatý Týden. Tyto dny jsou obecně věnovány památce Ježíšova utrpení. Tím však zdůrazňuje jen jeden pól velikonočního tajemství. Celistvé pojetí a vnímání velikonoc je obsaženo v tom, že utrpení našeho Pána má svůj cíl, totiž jeho vzkříšení a vykoupení, které se slaví na Velikonočních nočních hodinách. (154)  

KVĚTNÁ NEDĚLE

Subcategories