2. listopadu, ve dnech vzpomínky na všechny věrné zemřelé bude mše svatá v 17.30 hod. v kostele sv. Martina

Kostel sv. Izidora:

Neděle 5.11.2017

- mše svatá v 10:00 hod