Modlitby matek

Modlitební společenství  je katolická modlitební hnuti. Je jedním z mnoha způsobů, jak se maminky mohou postarat o své děti. Být matkou v křesťanském duchu znamená neustále se za své dítě modlit, a to nejen když dítě je malé po celém jeho životě. Modlitba za své dítě je nejlepším způsobem realizace mateřství. Hnuti s názvem "Modlitby matek" nabízí maminkám velmi konkrétní způsob společné praxe v okruhu pár osob.
V naší farnosti již několik matek se jednou za týden pravidelně schází na modlitbě.