První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131. Nemojany patřily v dávných dobách k řádu Jezuitů, čemuž nasvědčuje název bývalého zájezdního hostince při státní silnici ve směru na Vyškov s názvem Jezovitská. V roce 1891 byl hostinec zbourán a staveniště bylo přeměněno v pole. V obci se nacházely tři mlýny poháněné vodním náhonem – mlýn čp. 37, mlýn Chobot a mlýn Hranáč. Tyto budovy se doposud zachovaly, neplní však svoji původní funkci. Železnice z Přerova do Brna byla dostavěna v roce 1868. V roce 1874 byla zřízena zastávka na katastru obce Nemojany. Tato zastávka byla pojmenována Luleč, protože se o její zřízení obec Luleč přičinila.

Obyvatelstvo

Struktura

V obci k počátku roku 2016 žilo celkem 675  obyvatel. Z nich bylo 334  mužů a 341 žen. Průměrný věk obyvatel obce dosahoval 41% let. Dle Sčítání lidu, domů a bytů provedeném v roce 2011, kdy v obci žilo 654  lidí. Nejvíce z nich bylo (19%) obyvatel ve věku od 0 do 14  let. Děti do 14 let věku tvořily 19% obyvatel a senioři nad 70 let úhrnem 6,9%. Z celkem 530  občanů obce starších 15 let mělo vzdělání 35,5% střední vč. vyučení (bez maturity). Počet vysokoškoláků dosahoval 14% a bez vzdělání bylo naopak 0,2% obyvatel. Z cenzu dále vyplývá, že ve městě žilo 301 ekonomicky aktivních občanů. Celkem 93% z nich se řadilo mezi zaměstnané, z nichž 68,1% patřilo mezi zaměstnance, 6,6% k zaměstnavatelům a zbytek pracoval na vlastní účet. Oproti tomu celých 51,8% občanů nebylo ekonomicky aktivní (to jsou například nepracující důchodci či žáci, studenti nebo učni) a zbytek svou ekonomickou aktivitu uvést nechtěl.[2]Úhrnem 294 obyvatel obce (což je 45%), se hlásilo k české národnosti. Dále 161 obyvatel bylo Moravanů a 5 Slováků. Celých 272 obyvatel obce však svou národnost neuvedlo.[2]

Vývoj počtu obyvatel za celou obec i za jeho jednotlivé části uvádí tabulka níže, ve které se zobrazuje i příslušnost jednotlivých částí k obci či následné odtržení.[3][4][5]

ZDROJ  WIKIPEDIE