Print
Category: O KOSTELE
Hits: 626

"Nemojanští postavili novou kapli sv. Jana Nepomuckého, který dne 4. listopadu 1855 posvětil velkolepý děkan Ferdinand Frieben." Podrobnější informace o této události obsahují zápis objevený v samotném kapli na jaře r. 1991, kdy se opravoval oltář. Při jeho demolici byla nalezena kovová krabice,

která obsahovala několik téměř zničených fotografií, pět medailonků a částečně poškozeného listu datovaného 11. dubna 1882, který napsal tehdejší nemojanský učitel František Navrátil. Z dokumentu se dozvídáme, že před r. 1855 býval na místě kaple dřevěný kříž; V prosinci (pravděpodobně 1854, zde je text porušen) se strhl silný vítr,  při kterém byl kříž zavlečen a zlomen. Nemojanský mlynář Josef Nenutil z čp.37 se svou ženou Annou postavil nový kříž - železný s kamenným podstavcem; K jeho posvěcení došlo 7. října 1855. 

Druhá část listiny se týká rozšíření kaple v r. 1882. Čteme zde: "Poněvač v posledních letech a v roce 1875 v Nemojanech samostatná škola vystavěná a posvěcena kvůli této příčině nebylo dítě do Lulče do kostela více nežlo, posed se sami Dekan a farář Lulecký, vidět, že pro 80 dětí kaplečka je malá rozšiřil kapli tak to bylo možné, aby každý střed ve školce, který katecheta navštěvuje, sloužil tam mše svatou, který děti a dospělí mohou být přítomni a zpívají se cvičit. "" František Kramář, před 200 lety, opustil František Kramář, Smrt Tomáš Kolejka č.5) daroval 50 zl. Přispěli také duchovní pocházející z Nemojan i další dobrodinci, kteří zajistili dovoz materiálu. Celkové náklady na výstavbu činily 800 zl.Posvěcení, které dne 11. dubna 1882 provedl místní farář Antonín Šubrt, byly přítomny biskupem Netíkem, Prefekt biskupského semináře v Brně p. Antonín Adámek, lulečský kaplan Jan Mrázek aj. Po vysvěcení měl p. A. Adamec venku kázání a poté farář sloužil zpívanou mši svatou.

Během 20. stol. V části kaple postupně proběhly některé dílčí úpravy i důkladnější opravy. V r. 1912 se z podnětu lulečského faráře Ladislava Zavadila uskutečnila oprava orgánu, který byl již deset let pokažen. Farář tehdy obci slíbil příspěvek 100K z kostelní renty; Obec na jeho návrh přistoupila a zorganizovala, Jan Zachystal z Třebíče během čtyř týdnů důkladně opravil. Dne 18. srpna byly organy za účasti celé vesnice s obecním zastupitelstvím v čele posvěceny.

 zdroj obce Nemojany