Za obcí Nemojany u bývalé císařské cesty ( státní silnice ) stojí kaplička zvaná Boží muka. Dle pamětní knihy jsou dvě verze jejího vzniku.
Stará pověst vypráví, že za války francouzsko – ruské ( Bitva u Slavkova ) zde bylo pohřbeno mnoho vojáků a na jejich památku byla vystavena Boží muka.
Druhá pověst říká,že byla postavena po třicetileté válce.

Začíná na pomezí Lulče a Nemojan a byla vybudována v sedmdesátých letech 19. století. Tvoří ji třináct zděných výklenkových kaplí umístěných po  cestě a čtrnáctým zastavením je Boží hrob - kaple se třemi výřezy, ke které se  stoupá po schodech. Cesta vede ke kostelu sv. Martina, obnoveného roku 1751.

Kostel v Lulči se nachází nad městem, na kopci nazvaném Liliová hora. V pramenech se objevuje už počátkem 15. století.

Prvně je připomínán

"Nemojanští postavili novou kapli sv. Jana Nepomuckého, který dne 4. listopadu 1855 posvětil velkolepý děkan Ferdinand Frieben." Podrobnější informace o této události obsahují zápis objevený v samotném kapli na jaře r. 1991, kdy se opravoval oltář. Při jeho demolici byla nalezena kovová krabice,

Protože farní kostel  se nachází mimo obec na vrcholu kopce, byl  v zimě špatně přístupný, proto vznikl v letech 1739-1741 přímo v Lulči menší chrám sv. Isidora, která je nazýván zimní (jelikož se použival jen v zimě). Nachází se uprostřed obce v závěru hlavní ulice. Původně tu stávala od roku 1418 kaple, která byla později zbourána. V 2. polovině 17. století byla obnovena a v letech 1739-41 byla přestavěna na barokní kostel. Kostelu se dříve říkalo "zimní kaple". , Všechny zimní mše byly slouženy v dolním kostele. 

 V roce 1830 byla v obci u kostela sv. Isidora postavena novou klasicistní fara, protože původní již nevyhovovala potřebám farnosti.