K Fondu na podporu pastorace a kněží v Brně

  Milé sestry, milí bratři,

     v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jednu z mnoha podobností o Božím království. Pán v něm vystupuje jako hospodář, který se staral o svou vinici. A od rána do večera si najme pracovníky, aby jeho vinice byla ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diecéze, farnost, rodina ...

V naší diecézi, která tento rok slaví 240. výročí svého založení, všichni ve jménu Pána zvládnou všestrannou pomoc při jejím hospodaření.

Co můžeme udělat, aby vinice diecéze vzkvétala a přinášela užitek?

Subcategories

NEDĚLE

15.9.2019

POUTNÍ MŠE U SV. MARTINA ZA OBEC TUČAPY.

NEDĚLE 

27.10.2019

FARNÍ DEN V DRNOVICÍCH NA FAŘE. 

NEDĚLE 

10.11.2018

POUTNÍ MŠE U SV. MARTINA.