Vážení spoluobčane !

 

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ohledně shromáždění osob v souvislosti s epidemií virovým onemocněním a na základě oznámení otce biskupa Vojtěcha Cikrleho se oznamuje:

 

Za prvé:

Biskup brněnské diecéze Vojtěch Cikrle po dobu trvání opatření uděluje všem věřícím v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

 

Za druhé:

Do odvolání se bude v kostele v Lulči nedělní bohoslužba konat bez přítomností lidi.

 

 

Tato opatření se v našem kostele nařizují do odvolání.

 

Současně povzbuzují všechny věřící k modlitbě a sám při každé mši prosím Boha o pomoc a požehnání pro celou obec.

 

Mikuláš Wawrowski –farář.