Od 11.5 je možné zúčastnit se shromáždění do počtu max. 100 lidí. Jelikož naše společenství ani v obvyklých podmínkách nepřesahuje tento limit, tím od tohoto data není nutné předem hlásit svou účast na mši svaté. Mše svaté v neděli budou konaný v kostele u sv. Martina ve čtvrtek v kostele u sv. Izidora.