I nformace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017
Stanovená výše příspěvku farnosti 25,495 Kč
Uhrazeno celkem
    - z toho sbírka 24. 9. 2017
    - z toho příspěvky donátorů
            
25.495 Kč
8.500 Kč
9.580