DONATOR
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 4. 2. 2019)
Výše příspěvku dosud nebyla stanovena.
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
            
10.140 Kč
10.140 Kč

 
 
INFORMACE O PŘÍSPĚVKU FARNOSTI DO FONDU ZA ROK 2018

 Farnost si vybrala celkem 23   dárců.

(stav k 31.12.2018)
Stanovená výška příspěvku farnosti 32,117 Kč
Uhrazeno celkem
    - z toho příspěvky donátorů
           

37,965 Kč
37,965 Kč

 

Uhrazeno navíc 8,848 KČ
 
 
 
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017
Stanovená výška příspěvku farnosti 25,495 Kč
Uhrazeno celkem
    - z toho sbírka 24. 9. 2017
    - z toho příspěvky donátorů
            
25.495 Kč
8.500 Kč
9.580