DONATOR
 
INFORMACE O PŘÍSPĚVKU FARNOSTI DO FONDU ZA ROK 2018

 Farnost si zvolilo celkem 18 donátorů.

(stav k 15. 10. 2018)
Stanovená výše příspěvku farnosti 32.117 Kč
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
           

33.865 Kč
33.865 Kč

 

Uhrazeno navíc 1.748
 
 
 
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017
Stanovená výše příspěvku farnosti 25,495 Kč
Uhrazeno celkem
    - z toho sbírka 24. 9. 2017
    - z toho příspěvky donátorů
            
25.495 Kč
8.500 Kč
9.580