K Fondu na podporu pastorace a kněží v Brně

  Milé sestry, milí bratři,

     v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jednu z mnoha podobností o Božím království. Pán v něm vystupuje jako hospodář, který se staral o svou vinici. A od rána do večera si najme pracovníky, aby jeho vinice byla ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diecéze, farnost, rodina ...

V naší diecézi, která tento rok slaví 240. výročí svého založení, všichni ve jménu Pána zvládnou všestrannou pomoc při jejím hospodaření.

Co můžeme udělat, aby vinice diecéze vzkvétala a přinášela užitek?

Tím největším je bezesporu věrný život s Ježíšem Kristem, naším Pánem a vše, co z něj vyplývá. Ovšem starost o vinici má i svou hmotnou stránku. Církev u nás není nepředstavitelně bohatá, jak je stále představována ve sdělovacích prostředcích. Naše diecéze už vůbec ne. Finanční náhrada od státu nebude dostatečná pro dlouhodobé hmotné zabezpečení diecéze. Proto jsem založil Fond na podporu kněží a pastorace biskupských diecézi a nyní vás chci vybídnout k jeho podpoře. Mým cílem a prosbou je stát se stálým partnerem velké rodiny malých dárců. Takové, kteří slyší Panova slova: "  Pojď, prosím, pracujte na mém vinici.   Pojďte pomáhat v duchovních i hmotných oblastech, jak? Podrobnější informace o organizaci fondu či o přihláškách budou k dispozici po ukončení bohoslužby nebo na adrese   fond.biskupstvi.cz.

Váš dar do dnešní sbírky byl první příležitostí do tohoto fondu přispět.

Děkuji každému, kdo přijme pozvání i nadále pomáhat. Slíbeným denárem odměny za naši spoluúčast je sám Pán a naše společenství s ním.

Ze srdce vy všem žehnám.

 

Váš biskup Vojtěch