PŘÍMÉ VYSÍLÁNÍ MŠE SVATÉ Z DRNOVIC  VIDEO YOU TUBE

Vážení spoluobčane !

 

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ohledně shromáždění osob v souvislosti s epidemií virovým onemocněním a na základě oznámení otce biskupa Vojtěcha Cikrleho se oznamuje:

 

Za prvé:

Biskup brněnské diecéze Vojtěch Cikrle po dobu trvání opatření uděluje všem věřícím v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

 

Za druhé:

Do odvolání se bude v kostele v Lulči nedělní bohoslužba konat bez přítomností lidi.

 

 

Tato opatření se v našem kostele nařizují do odvolání.

 

Současně povzbuzují všechny věřící k modlitbě a sám při každé mši prosím Boha o pomoc a požehnání pro celou obec.

 

Mikuláš Wawrowski –farář.

 

DNE 16.09 2018 PROBĚHLO NA HŘBITOVĚ U SV. MARTINA V LULČI, SVĚCENÍ NOVÉ OPRAVENÉ HŘBITOVNÍ ZDI. FOROGALERIE

V naších dvou farnostech se do velké rodiny malých dárců Fondu PLUS přihlásilo již osmdesát osob a rodin. Během jarní návštěvy P. Pavla Kafky v naší farnost jsme byli pozváni na Petrova a v říjnu jsme využili tuto nabídku. 

více se dozvíte na impulsech brněnské  diecéze   a   www.facebook.com/FondPuls/photos/a.2088583104703213/2294773030750885/?type=3&theater

SLAVNOSTNÍ MŠE SE KONÁ DNE 28.9 2018, ODJEZD AUTOBUSU Z DRNOVIC V 15.00 hod., ZASTÁVKY V LULČI OBECNÍ ÚŘAD A NEMOJANY.

kaple P. Marie Sedmibolestnà © (LutrÅ¡tek)

Subcategories