Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2021: 

  

V letošním roce budou obřady svatého týdne slaveny v kostele sv. Martina následně:

 

Čt

1.4.2021

ZELENÝ ČTVRTEK

18:00

2.4.2021

VELKÝ PÁTEK

18:00

Ne

4.4.2021

SLAVNOST

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

10:00

Po

5.4.2021

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

10:00

V průběhu bohoslužeb prosíme o dodržování opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Postní doba

Popeleční středou začala postní doba. Přinášíme pár tipů jak ji prožít i přes tuto složitou dobu. Využít můžete např. různé postní průvodce či inspirace, některé jsou k dispozici i v mobilních aplikacích. Jako velmi inspirativní nám přijde tato webová stránka od salesiánů z Brna: https://www.putovanizasvetlem.cz

Jako stále platné vidíme z poselství papeže Františka z roku 2018 následujících 15 jednoduchých skutků lásky a jak ji konkrétně můžeme projevit:

1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný!
2) Děkuj (i když nemusíš).
3) Řekni druhému, že ho máš rád.
4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den.
5) Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou.
6) Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje.
7) Povzbuď někoho.
8) Uznej úspěchy a kvality druhého.
9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému.
10) Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.
11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu.
12) Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe.
13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma.
14) Pomoz druhému překonat jeho potíž.
15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého).

Dále papež František navrhuje, jak zlepšit své postní chování:

1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile.
2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností.
3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí.
4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem.
5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha.
6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života.
7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou.
8) Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí.
9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým.
10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením.
11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým.

 

 

V naších dvou farnostech se do velké rodiny malých dárců Fondu PLUS přihlásilo již osmdesát osob a rodin. Během jarní návštěvy P. Pavla Kafky v naší farnost jsme byli pozváni na Petrova a v říjnu jsme využili tuto nabídku. 

více se dozvíte na impulsech brněnské  diecéze   a   www.facebook.com/FondPuls/photos/a.2088583104703213/2294773030750885/?type=3&theater

 Vážení farníci! 

 Přijměte srdečné pozvání k účasti na bohoslužbách!

 

V současné situaci dle vládního nařízení je možné se bohoslužeb zúčastnit v obsazenosti do 10% kapacity kostela s dodržením daných hygienických předpisů.

O nedělích je možné se zúčastnit v našem kostele mše svaté (v 10:00), nebo bohoslužby (slova) se svatým přijímáním (v 9:30).

Pro přehled počtu lidí "přihlášených" na každou konkrétní bohoslužbu jsou v předsíni kostela na stolku k dispozici "vstupenky". Počet vstupenek odpovídá dovolenému počtu účastníků. Každý farník může pro sebe vyzvednout vstupenku na jakoukoliv budoucí bohoslužbu, nebo mši svatou. Prosím o ohleduplnost, abychom se na mši svaté všichni postupně vystřídali. 

Vyzvednutí "vstupenek" v předsíni kostela bude možné vždy během bohoslužeb.  

 

Podmínky účasti a časy bohoslužeb se mohou změnit podle aktuální situace.

 

DNE 16.09 2018 PROBĚHLO NA HŘBITOVĚ U SV. MARTINA V LULČI, SVĚCENÍ NOVÉ OPRAVENÉ HŘBITOVNÍ ZDI. FOROGALERIE

Subcategories