Vážení farníci! 

 Přijměte srdečné pozvání k účasti na bohoslužbách!

 

Od 23.listopadu je možné se bohoslužeb zúčastnit v maximálním počtu 20 osob.

O adventních nedělích a o Vánočních svátcích bude možné se zúčastnit v našem kostele mše svaté (v 10:00), nebo bohoslužeb (slova) se svatým přijímáním (v 9:30 a 10:45).

Aby byl dodržen stanovený počet účastníků, bude nutné mít na každou konkrétní bohoslužbu, nebo mši "vstupenku".

Ty jsou k dispozici v předsíni kostela na stolku. Počet vstupenek odpovídá dovolenému počtu účastníků. Každý farník může pro sebe vyzvednout vstupenku na jakoukoliv budoucí bohoslužbu, nebo mši svatou. Aby byla umožněna účast na mši svaté většímu množství farníků, na každého vychází účast na 3-4 mších svatých v průběhu adventu a Vánoc.

Vyzvednutí "vstupenek" v předsíni kostela bude možné ve čtvrtek 26. a v pátek 27. listopadu od 15 do 18 hodin a také vždy během bohoslužeb.  

 

Podmínky účasti a časy bohoslužeb se mohou změnit podle aktuální situace.

 

V naších dvou farnostech se do velké rodiny malých dárců Fondu PLUS přihlásilo již osmdesát osob a rodin. Během jarní návštěvy P. Pavla Kafky v naší farnost jsme byli pozváni na Petrova a v říjnu jsme využili tuto nabídku. 

více se dozvíte na impulsech brněnské  diecéze   a   www.facebook.com/FondPuls/photos/a.2088583104703213/2294773030750885/?type=3&theater

SLAVNOSTNÍ MŠE SE KONÁ DNE 28.9 2018, ODJEZD AUTOBUSU Z DRNOVIC V 15.00 hod., ZASTÁVKY V LULČI OBECNÍ ÚŘAD A NEMOJANY.

kaple P. Marie Sedmibolestnà © (LutrÅ¡tek)

DNE 16.09 2018 PROBĚHLO NA HŘBITOVĚ U SV. MARTINA V LULČI, SVĚCENÍ NOVÉ OPRAVENÉ HŘBITOVNÍ ZDI. FOROGALERIE

DONATOR
  • Dary donátorů přijaté po 31. říjnu se již započítávají do dalšího roku.
  • Pokud dary donátorů přesáhnou stanovenou hodnotu příspěvku farnosti, budoucí automatické započítávání do dalšího roku.

Další obecné údaje o farnosti Luleč .

 
 
Informace o příspěvku do fondu za rok 2019 (stav k 31.10. 2019)
Výše příspěvku dosud stanovena: 36 532 Kč

Uhrazeno celkem
    - z toho příspěvky donátorů
            

Uhrazeno navíc 1088 Kč
37620 Kč 
37620 Kč

 
 
 
INFORMACE O PŘÍSPĚVKU FARNOSTI DO FONDU ZA ROK 2018

 Farnost si vybrala celkem 23   dárců.

(stav k 31.12.2018)
Stanovená výška příspěvku farnosti 32 117 Kč
Uhrazeno celkem
    - z toho příspěvky donátorů
           

37 965 Kč
37 965 Kč

 

Uhrazeno jinak 8,848 KČ
 

 

 Informace  o příspěvku do fondu za rok 2017

Stanovená výška příspěvku farnosti 25 495 Kč
Uhrazeno celkem
    - z sběru 24. 9. 2017
    - z toho příspěvku donátorů
            
25 495
8 500 Kč 9 580

Subcategories