I nformace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017
Stanovená výše příspěvku farnosti 25,495 Kč
Uhrazeno celkem
    - z toho sbírka 24. 9. 2017
    - z toho příspěvky donátorů
            
25.495 Kč
8.500 Kč
9.580

Téměř po 110 letech se dostali do rukou farníků Lulečských farností, zpráva od jejich předků. Při opravě kostela svatého Martina našli pracovníci ve věži měděný tubus s dokumenty z roku 1907. Umístili je tam pro své potomky tehdejších zastupitelů Lulče při opravě kostela.

Podobné ukládání pamětních schránek bylo před sto lety poměrně časté. Přibližuje nám konkrétní lidi, kteří nechali opravit kostel v roce 1907 a rozhodli se svým vzkazem oslovit budoucí generaci. 

V tubusu byly uloženy časové plány Habsburských monarchií, záznamy o historii kostela a opravy kostelní věže. A popis tehdejšího života.Fotografie z opravy kostela a Konkurenčního výboru.

Práce na opravě kostele sv. Martina úspěšně pokračuje iv tomto roce. Výměna střešních obkladů a obnova klempířských prvků byla dokončena ze dvou třetin.

Po dokončení opravy budou nalezené dokumenty uloženy znovu do tubusu, současně s předměty dokumentujícími dnešní dobu.

FOTOGALERIE

K Fondu na podporu kněží a pastorace diamantů v Brně

  Milé sestry, milí bratři,

     v dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli jednu z mnoha podobností o Božím království. Pán v něm vystupuje jako hospodář, který se staral o svou vinici. A od rána do večera si najme pracovníky, aby jeho vinice byla ošetřena a přinášela co největší užitek. Tou vinicí je církev, diokéze, farnost, rodina ...

V našem dioczi, které tento rok slaví 240. výročí svého založení, všichni ve jménu Pána zvládnou všestrannou pomoc při jejím hospodaření.

Co můžeme udělat, aby vinařská dieceze vzkvétala a přinášela užitek?