V naších dvou farnostech se do velké rodiny malých dárců Fondu PLUS přihlásilo již osmdesát osob a rodin. Během jarní návštěvy P. Pavla Kafky v naší farnost jsme byli pozváni na Petrova a v říjnu jsme využili tuto nabídku. 

více se dozvíte na impulsech brněnské  diecéze   a   www.facebook.com/FondPuls/photos/a.2088583104703213/2294773030750885/?type=3&theater

DNE 16.09 2018 PROBĚHLO NA HŘBITOVĚ U SV. MARTINA V LULČI, SVĚCENÍ NOVÉ OPRAVENÉ HŘBITOVNÍ ZDI. FOROGALERIE

DONATOR
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2019 (stav k 4. 2. 2019)
Výše příspěvku dosud nebyla stanovena.
Uhrazeno celkem
    – z toho příspěvky donátorů
            
10.140 Kč
10.140 Kč

 
 
INFORMACE O PŘÍSPĚVKU FARNOSTI DO FONDU ZA ROK 2018

 Farnost si vybrala celkem 23   dárců.

(stav k 31.12.2018)
Stanovená výška příspěvku farnosti 32,117 Kč
Uhrazeno celkem
    - z toho příspěvky donátorů
           

37,965 Kč
37,965 Kč

 

Uhrazeno navíc 8,848 KČ
 
 
 
Informace o příspěvku farnosti do fondu za rok 2017
Stanovená výška příspěvku farnosti 25,495 Kč
Uhrazeno celkem
    - z toho sbírka 24. 9. 2017
    - z toho příspěvky donátorů
            
25.495 Kč
8.500 Kč
9.580

SLAVNOSTNÍ MŠE SE KONÁ DNE 28.9 2018, ODJEZD AUTOBUSU Z DRNOVIC V 15.00 hod., ZASTÁVKY V LULČI OBECNÍ ÚŘAD A NEMOJANY.

kaple P. Marie Sedmibolestnà © (LutrÅ¡tek)

Téměř po 110 letech se dostali do rukou farních Luleckých farností, zpráva od jejich předků. Při opravě kostela svatého Martina našli pracovníci ve věži měděný tubus s dokumenty z roku 1907. Umístili je tam pro své potomky tehdejších zastupitelů Lulče při opravě kostela.

Podobné ukládání pamětních schránek bylo před sto lety poměrně časté. Přibližuje nám konkrétní lidi, kteří nechali opravit kostel v roce 1907 a rozhodli se svým vzkazem oslovit budoucí generaci. 

V tubusu byly uloženy listiny zaznamenávající život v  Habsburské monarchií, záznamy o historii kostela a opravy kostelní věže. A popis tehdejšího života.Fotografie z opravy kostela a Konkurenčního výboru.

Práce na opravě kostele sv. Martina úspěšně pokračuje i v tomto roce. Výměna střešních obkladů a obnova klempířských prvků byla dokončena ze dvou třetin.

Po dokončení opravy budou nalezené dokumenty uloženy znovu do tubusu, současně s předměty dokumentujícími dnešní dobu

. Ve vÄ> ľi kostela svatà © ho Martina naÅ¡li LulÄ> tÄ> v tubusu odkaz z roku 1907.https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/drahe-potraviny-kilo-hoveziho-za-dve-koruny-vez-vydala-110-let-stare-poselstvi-20171109.html

 

FOTOGALERIE

Subcategories