1J 3J 4J 5z top-5344056ce93fa_540x174

 Mše svaté do konce června roku 2020 se budou konat v kostele u sv. Martina a ve čtvrtek v kostele u sv Izidora.

NEMŮŽETE NA MŠI V LULČI MAPA BOHOSLUŽEB:   www.ibohosluzby.cz

 

FARNÍ UDÁLOSTI, KTERÉ CHYSTÁME...

FOTOGALERIE

1 2 3 4
  • NÁLEZ TUBUSU_6