Začíná na pomezí Lulče a Nemojan a byla vybudována v sedmdesátých letech 19. století. Tvoří ji třináct zděných výklenkových kaplí umístěných po  cestě a čtrnáctým zastavením je Boží hrob - kaple se třemi výřezy, ke které stoupá po schodech. Cesta vede ke kostelu sv. Martina, obnoveného roku 1751. 

 

Za obcí Nemojany u bývalé císařské cesty ( státní silnice ) stojí kaplička zvaná Boží muka. Dle pamětní knihy jsou dvě verze jejího vzniku.
Stará pověst vypráví, že za války francouzsko – ruské ( Bitva u Slavkova ) zde bylo pohřbeno mnoho vojáků a na jejich památku byla vystavena Boží muka.
Druhá pověst říká,že byla postavena po třicetileté válce.

 

 

Protože farní kostel  se nachází mimo obec na vrcholu kopce, byl  v zimě špatně přístupný, proto vznikl v letech 1739-1741 přímo v Lulči menší chrám sv. Isidora, která je nazýván zimní (jelikož se používál jen v zimě). Nachází se uprostřed obce v závěru hlavní ulice. Původně tu stávala od roku 1418 kaple, která byla později zbourána. V 2. polovině 17. století byla obnovena a v letech 1739-41 byla přestavěna na barokní kostel. Kostelu se dříve říkalo "zimní kaple". , Všechny zimní mše byly slouženy v dolním kostele. 

" Nemojanští postavili novou kapli ke sv. Jana Nepomuckého, kterou dne 4. listopadu 1855 posvětil velkolepý pan děkan Ferdinand Frieben." Podrobnější informace o této události obsahují zápis objevený v samotném kapli za jaře r. 1991, když se opravoval oltář. Při jeho demolici byla nalezena kovová krabice, která obsahovala několik téměř zničených fotografií, pět medailonků a částečně poškozeného listu datovaného 11. dubna 1882, který napsal tehdejší nemojanský učitel František Navrátil. Z dokumentu se dozvídáme, že před r. 1855 býval na místě kaple dřevěný kříž; V prosinci (pravděpodobně 1854, zde je text porušen) se strhl silný vítr,

 Kostel v Lulči se nachází nad městem, na kopci nazvaném Liliová hora. V pramenech se objevuje už počátkem 15. století.

Prvně je připomínán v r. 1406 společně s hradem. V roce 1672 měl tři oltáře, dvanáct obrazů a tři zvony. V roce 1719 byly do kostela nainstalovány první varhany. V roce 1751 byla zahájena výstavba nového kostela, na náklady faráře P. Martina Dvořanského, který