Nedělní bohoslužby se zúčastní přibližně 90 osob.
Administrátor excurrendo   je P. Mikuláš Wawrowski

Akolytou je p. Ing. Martin Kučera z Lulče.
O kostel se starají pí. Skácelová s rodinou. 
Varhanicí je pí.
Katechetkou je sl. Mgr. Tereza Příborská z Drnovic.
O výzdobu kostela se stará pí. Miklová
Každou sobotu se malá skupina farníků stará o úklid kostela.

Je několik zpěvaček a zpěváků, kteří doprovází zpěvy při bohoslužbách.
Je několik lektorů Božího slova.


...
Mnoho dalších farníků se často anonymně podílí na tom, že Lulečská farnost patří mezi živé společenství věřících. Deo gratia!