1J 3J 4J 5z blue-flower top-5344056ce93fa_540x174 walden-pond
  •  Farnost Luleč patří k slavkovskému děkanství a tvoří ji obce  Luleč, Nemojany a Tučapy   .
  • Obec Luleč se nachází 7 km od Vyškova na Mor. V obci žije asi 930 obyvatel.
  • Farní kostel v Lulči je zasvěcen sv. Martinu a filiální kostel je věnován sv. Izidoru.
  • Kaplička v Nemojanech je zasvěcená sv. Janu Nepomuckému.
  • Pro vyřízení úředních nebo duchovních záležitostí s kněžím je třeba předem telefonicky nebo osobně vždy po svatých v sakristii kostela dohodnout datum a hodinu setkání.