Nedělní kázání může někdo být dlouhý, příliš dlouhý ... Znám to z vlastní zkušenosti :-)

Na těchto stránkách Vám nabízíme radikálně zkrácenou verzi toho, co kážu v naší kostele. Možná i tato formulace někdo povzbudí k osobnímu zamyšlení.

 

P. Mikuláš - farář

 

+++

15.10.2017 - 28. neděle v mezidobí /19.neděle po seslání Ducha svatého/

 Nezúčastnili se hostiny protože místo hostiteli dali přednost sobě. A Bůh vždy dává přednost člověku. Spíš než na sebe myslí na člověka.

I kdybychom procházeli temnotou rokli našich slabostí a hříchů neztrácejme z obzoru Boha! Ať žijeme jak žijeme to nejdůležitější je se nebát pořad vstupovat do Božího srdce přeplněného milosrdenstvím.

+++
7.10.2017 - 27. neděle v mezidobí / 18. neděle po seslání Ducha svatého

Jedinou starostí Boha je jeho starost o člověka. Největší touhou Boha je, aby člověk byl opravdu šťastný.

Pokud se nechcete úplně ztratit v množství a závažnosti vlastních starostí (často malicherných a často i špatných), stačí si určit, že ta hlavní bude naší starost o neustálé spojení s Bohem. 

+++

1.10.2017 - 26. neděle v mezidobí / 17. neděle po seslání Ducha svatého

Největší nebezpečí, kterým duch zla ohrožuje život člověka je, když mu našeptává, že nemá čeho litovat. Že se nemá z čeho zpovídat.

Klíče do brány Ráje jsou totiž tyto tři:

- Nejdřív si člověk musí přiznat nesčetné hříky, které ve svém životě páchá. 

- Pak jich musí  upřímně až celého srdce litovat.

- Do třetice a nakonec je nezbytné, aby Bůh od nás uslyšel každodenní pokorné vyznání: Pane smiluj se nade mnou! Ježíš důvěřují ti!

 

+++

24.9.2017 - 25. neděle v mezidobí /16.neděle po vyslání Ducha svatého / 

Bůh nám naděluje své milosti / nikoli za odměnu jako pomoc při záchraně a abychom měli silu zvednout z našich pádů. Boží milost jsou tím nejkrásnějším vyjádřením Boží lásky k nám.

Každému Bohu dává tolik milostí, kolik člověk potřebuje.

Jsem schopný si tyto milosti poznat, přijmout je a žít je?

 

+++

19.9.2017 - 24. neděle v mezidobí /15. neděle po vyslání Ducha svatého /

Pane Bůh se nebude ptát kolikrát ti někdo ublížil, On se tě zeptá  kolikrát jsi odpustil ty?

Když se v "Otče náš" modlíš: ... odpusť mi mé viny jako i já  odpouštím mým viníkům ... myslíš to opravdu vážně?

 

 Nedělní bohoslužby se zúčastní přibližně 90 osob.
Administrátor excurrendo   je P. Mikuláš Wawrowski

Akolytou je p. Ing. Martin Kučera z Lulče.
O kostel se starají pí. Skácelová s rodinou. 
Varhanicí je pí.
Katechetkou je sl. Mgr. Tereza Příborská z Drnovic.
O výzdobu kostela se stará pí. Miklová
Každou sobotu se malá skupina parníků stará o úklid kostela.

Je několik zpěvaček a zpěváků, kteří doprovází zpěvy při bohoslužbách.
Je několik lektorů Božího slova.


...
Mnoho dalších farníků se často anonymně podílí na tom, že Lulečská farnost patří mezi živé společenství věřících. Deo gratia!

 

Kostel sv. Maří Magdaleny, Masarykova ulice, Brno  v pracovních dnech od 9:00 do 16:30 hod.