Nedělní kázání může někdo být dlouhý, příliš dlouhý ... Znám to z vlastní zkušenosti :-)

Na těchto stránkách Vám nabízíme radikálně zkrácenou verzi toho, co kážu v naší kostele. Možná i tato formulace někdo povzbudí k osobnímu zamyšlení.

 

P. Mikuláš - farář

 

+++

15.10.2017 - 28. neděle v mezidobí /19.neděle po seslání Ducha svatého/

 Nezúčastnili se hostiny protože místo hostiteli dali přednost sobě. A Bůh vždy dává přednost člověku. Spíš než na sebe myslí na člověka.

I kdybychom procházeli temnotou rokli našich slabostí a hříchů neztrácejme z obzoru Boha! Ať žijeme jak žijeme to nejdůležitější je se nebát pořad vstupovat do Božího srdce přeplněného milosrdenstvím.

+++
7.10.2017 - 27. neděle v mezidobí / 18. neděle po seslání Ducha svatého

Jedinou starostí Boha je jeho starost o člověka. Největší touhou Boha je, aby člověk byl opravdu šťastný.

Pokud se nechcete úplně ztratit v množství a závažnosti vlastních starostí (často malicherných a často i špatných), stačí si určit, že ta hlavní bude naší starost o neustálé spojení s Bohem. 

+++

1.10.2017 - 26. neděle v mezidobí / 17. neděle po seslání Ducha svatého

Největší nebezpečí, kterým duch zla ohrožuje život člověka je, když mu našeptává, že nemá čeho litovat. Že se nemá z čeho zpovídat.

Klíče do brány Ráje jsou totiž tyto tři:

- Nejdřív si člověk musí přiznat nesčetné hříky, které ve svém životě páchá. 

- Pak jich musí  upřímně až celého srdce litovat.

- Do třetice a nakonec je nezbytné, aby Bůh od nás uslyšel každodenní pokorné vyznání: Pane smiluj se nade mnou! Ježíš důvěřují ti!

 

+++

24.9.2017 - 25. neděle v mezidobí /16.neděle po vyslání Ducha svatého / 

Bůh nám naděluje své milosti / nikoli za odměnu jako pomoc při záchraně a abychom měli silu zvednout z našich pádů. Boží milost jsou tím nejkrásnějším vyjádřením Boží lásky k nám.

Každému Bohu dává tolik milostí, kolik člověk potřebuje.

Jsem schopný si tyto milosti poznat, přijmout je a žít je?

 

+++

19.9.2017 - 24. neděle v mezidobí /15. neděle po vyslání Ducha svatého /

Pane Bůh se nebude ptát kolikrát ti někdo ublížil, On se tě zeptá  kolikrát jsi odpustil ty?

Když se v "Otče náš" modlíš: ... odpusť mi mé viny jako i já  odpouštím mým viníkům ... myslíš to opravdu vážně?