Mše svatou slouženou na určený úmysl dárce můžete dohodnout vždy po mši svaté v sakristii. Přímluvnou modlitbu můžete vždy přidat před zahájením mše svaté v sakristii. Aktuální pořádek zadaných úmyslů mší svatých naleznete na našich stránkách.