Ohlášky ze dne 20.8.2017 

Nemojany - kaple sv. Jana Nepomuckého

 - ve středu 19.00 hod

Kostel sv. Izidora

- mše svatá Ne 10: 00 hod